ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Περιορισμοί και εκπαίδευση για τη χρήση και τη διάθεση στην αγορά

Όπως είναι γνωστό, οι διοισοκυανικοί εστέρες είναι ευαισθητοποιητές του αναπνευστικού συστήματος και του δέρματος της κατηγορίας 1.
Ο περιορισμός 74 του παραρτήματος XVII του κανονισμού REACH, με τον κανονισμό ΕΕ 2020/1149 που δημοσιεύθηκε στις 08/04/2020, προβλέπει ότι:

- η βιομηχανική και επαγγελματική χρήση προϊόντων που περιέχουν ελεύθερους διισοκυανικούς εστέρες σε συγκέντρωση ≥ 0,1% επιτρέπεται μόνο σε προσωπικό που, εντός της 24ης Αυγούστου 2023, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση, τα θέματα της οποίας αναφέρονται στον ίδιο τον Περιορισμό. Η εκπαίδευση πρέπει να τεκμηριώνεται και να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια;

- η επισήμανση των προϊόντων αυτών, από τον Φεβρουάριο του 2022, περιέχει τη δήλωση: "Από τις 24 Αυγούστου 2023 απαιτείται επαρκής εκπαίδευση πριν από τη βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση".
Επίσης, στην ενότητα 2.2 των δελτίων δεδομένων ασφαλείας είναι δυνατόν να ελέγξετε (με την ίδια διατύπωση) εάν τα προϊόντα υπόκεινται στον Περιορισμό.

Για να προχωρήσετε στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η Kemichal συνιστά τη χρήση του υλικού που διατίθεται, σε διάφορες γλώσσες, από τους παραγωγούς αρωματικών και αλειφατικών διισοκυανικών αλάτων ISOPA και ALIPA στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://www.safeusediisocyanates.eu/
Με βάση την επιχείρησή σας και την πιθανή έκθεση των εργαζομένων σας, μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης, το οποίο θα ολοκληρώνεται με ένα τεστ εκμάθησης.

Ταυτόχρονα, το Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης εργάζεται πάνω σε ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις που περιέχουν ποσοστό ελεύθερων μονομερών συμβατό με τον κανονισμό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας.

Με εκτίμηση
KEMICHAL Srl

 

Αποθηκεύστε και εκτυπώστε το έγγραφο

 

Ελέγξτε τα άλλα σχετικά στοιχεία