Naši proizvodiPremazi

Već više od pola veka smo se bavili proizvodnjom boja, boja i razređivača drveta.

KEMILAC COLOR SYSTEM

  • Lakirana poliuretanskim, nitro, akrilne boje i voda s medunarodnim sustavi "RAL" i "NCS"
  • Mogucnost trgovcima da dobije višejezicno softver s kojim se upravlja formule za proizvodnju emajlirane, uz osvrt na kataloge “RAL” (213 boja), “NCS” (1950 boja) i “KEMILAC” (165 boja).
  • U "konverter", koja je osnova na kojoj ce se dodati tjesteninu, dostupni su u obje vode i otapala, bijela i providna, neprozirna i sjajna, u verzijama za aplikacije s tradicionalnim airbrush, airless / zrak mix cetkom / valjkom.

 

Article Download KEMILAC COLOR SYSTEM 4.0
Magazine Professione Verniciatore del Legno

 

Discover also the Formulative Colorimetric System... simple, reliable, precise: