CERTIFIKATI

Certified Company

uni en isoKemichal Srl je već od 2001 god. dobila certifikat za lično svoj proizvod Sustava Kvalitete prema međunarodnoj normi UNI EN ISO 9001.
Sistem upravljanja kvalitetom, razvijen u skladu s UNI EN ISO 9001, ima cilj poboljšanje organizacije kompanije: identifikuje i opisuje metode rada kompanije i kontrole uspostavljene u radu, pruža mogućnost za razvoj, za upravljanje svojih sredstava i svog procesa proizvodnje kako bi se prepoznali i zadovoljili potrebe kupaca. Sistema kvaliteta je certificirana od strane vanjskog kvalifikovanog organa na godišnjem nivou.


uni en

Kemichal S.r.l. has obtained the UNI EN 13501-1:2019 Fire resistance certification by Giordano Institut (Italy) for acrylic varnish OCV869RF, with calssification B - s1, d0. This certificated transparent system consists of three coats 130 g/mq of transparent acrylic varnish for interior code OCV869RF, catalyzed by 20% with catalyst code C340S. Different gloss degrees are available from 10 to 50 glosses (see technical datasheet).
Kemichal fire-retardant system delays fire propagation efficiently, developing a barrier against fire and reducing combustion and wood carbonization. Beyond his fire resistance features, acrylic varnish OCV869RF give a high aesthetic value to the product.


catas Kemichal S.r.l. ima certifikat za vanjsku upotrebu ciklusa vode u skladu sEN 927-2 i dodatnim zahtjevima tehničke specifikacije.
Vodeni ciklus za vani je certificiran od strane  instituta CATAS, trenutno najveći talijanski institut istraživanja, razvoja i laboratorijskog ispitivanja u sektoru drvo-namještaj. Certifikacija proizvoda uključuje povremene kontrole na proizvodu i proizvodnih procesa, organizovanih od straneCATAS, stalno kontroliran od strane proizvođača i periodično izvođenje laboratoriskih testova na proizvodu. Ovaj certifikat osigurava da su svi proizvodi podvrgnuti certifikaciji, a pomaže istovremeno za poboljšanje proizvoda.