CERTIFIKATI

Certified Company

uni enKemichal Srl je već od 2001 god. dobila certifikat za lično svoj proizvod Sustava Kvalitete prema međunarodnoj normi UNI EN ISO 9001.
Sistem upravljanja kvalitetom, razvijen u skladu s UNI EN ISO 9001, ima cilj poboljšanje organizacije kompanije: identifikuje i opisuje metode rada kompanije i kontrole uspostavljene u radu, pruža mogućnost za razvoj, za upravljanje svojih sredstava i svog procesa proizvodnje kako bi se prepoznali i zadovoljili potrebe kupaca. Sistema kvaliteta je certificirana od strane vanjskog kvalifikovanog organa na godišnjem nivou.


uni en

Kemichal S.r.l. has obtained the UNI EN 13501-1:2019 Fire resistance certification by Giordano Institut (Italy) for acrylic varnish OCV869RF, with calssification B - s1, d0. This certificated transparent system consists of three coats 130 g/mq of transparent acrylic varnish for interior code OCV869RF, catalyzed by 20% with catalyst code C340S. Different gloss degrees are available from 10 to 50 glosses (see technical datasheet).
Kemichal fire-retardant system delays fire propagation efficiently, developing a barrier against fire and reducing combustion and wood carbonization. Beyond his fire resistance features, acrylic varnish OCV869RF give a high aesthetic value to the product.


catas Kemichal S.r.l. ima certifikat za vanjsku upotrebu ciklusa vode u skladu sEN 927-2 i dodatnim zahtjevima tehničke specifikacije.
Vodeni ciklus za vani je certificiran od strane  instituta CATAS, trenutno najveći talijanski institut istraživanja, razvoja i laboratorijskog ispitivanja u sektoru drvo-namještaj. Certifikacija proizvoda uključuje povremene kontrole na proizvodu i proizvodnih procesa, organizovanih od straneCATAS, stalno kontroliran od strane proizvođača i periodično izvođenje laboratoriskih testova na proizvodu. Ovaj certifikat osigurava da su svi proizvodi podvrgnuti certifikaciji, a pomaže istovremeno za poboljšanje proizvoda.