CЕРТИФИКАТИ

Сертифицирана компания

uni en isoKemichal S.r.l получи през 2001 година сертификат “Система за управление на качеството“ norm EN ISO 9001.
насочен към подобряване на бизнеса: Открива и описва работните методи в компанията и съществуващите проверки, осигурява структурни възможности, управление на ресурсите и производствения процес с цел да разбере и отговори на нуждите на клиентите си. “Системата за управление на качеството” e сертифицирана от компетентна външна агенция с годишни проверки.


uni enKemichal S.r.l. получи сертификат за огнеустойчивост UNI EN 13501-1:2019 от института Джордано (Италия) за акрилен лак OCV869RF, с класификация B-s1, d0. Тази сертифицирана прозрачна система се състои от три слоя 130 г/м2 прозрачен акрилен лак за интериор с код OCV869RF, катализиран с 20% с катализатор с код C340S. Предлагат се различни степени на блясък от 10% до 50% (виж техническия лист с данни).Огнезащитните системи на Кемикъл забавят ефективно разпространението на огъня, създавайки бариера срещу огъня и намалявайки изгарянето и карбонизацията на дървесината. Освен огнеустойчивостта си, акрилният лак OCV869RF придава висока естетическа стойност на продукта.


catas Също така, Kemichal S.r.l получи Сертификат за материали и системи за покрития върху дървени повърхности за Екстериор, в съответствие с международния стандарт EN 927-2. Този сертификат е издаден от института CATAS, който е понастоящем един от най-уважаваните институти с изследователски център и лаборатории, специализирани в мебелната индустрия. Сертификатът за продуктите предполага периодично вземане на проби от CATAS, постоянни вътрешни проверки, съответстващи на изискванията. Този сертификат удостоверява, че цялата продукция покрива задължителните изисквания и насърчава за подобряване на качеството.