CЕРТИФИКАТИ

Сертифицирана компания

uni enKemichal S.r.l получи през 2001 година сертификат “Система за управление на качеството“ norm EN ISO 9001.
насочен към подобряване на бизнеса: Открива и описва работните методи в компанията и съществуващите проверки, осигурява структурни възможности, управление на ресурсите и производствения процес с цел да разбере и отговори на нуждите на клиентите си. “Системата за управление на качеството” e сертифицирана от компетентна външна агенция с годишни проверки.


uni enKemichal S.r.l. получи Сертификат за пожароустойчивост за Клас на горимост B1, съгласно DIN 4102 от Института MPA Stuttgart Otto-Graf (Германия), за един от продуктите си - 2K Акрилен Огнезабавящ Безцветен Лак за Интериор (OCV869RF). Сертифицираната система е 3 слойно покритие с разход 150 g/м2 за всеки слой. 2К Акрилният Огнезабавящ Безцветен Лак за Интериор (OCV869RF) се смесва с Катализатор C340S - 20%. Продуктът е с гланцовост, която варира от 10 до 50% (Виж техническата характеристика).
Пожарозабавящата система на Kemichal ефикасно забавя разрастването на пламъка, като изгражда защита и редуцира горенето и овъгляването на дървото. Освен че защитава срещу огън, 2K Акрилният Огнезабавящ Безцветен Лак придава естетичен вид на дървесината.


catas Също така, Kemichal S.r.l получи Сертификат за материали и системи за покрития върху дървени повърхности за Екстериор, в съответствие с международния стандарт EN 927-2. Този сертификат е издаден от института CATAS, който е понастоящем един от най-уважаваните институти с изследователски център и лаборатории, специализирани в мебелната индустрия. Сертификатът за продуктите предполага периодично вземане на проби от CATAS, постоянни вътрешни проверки, съответстващи на изискванията. Този сертификат удостоверява, че цялата продукция покрива задължителните изисквания и насърчава за подобряване на качеството.